حسام ثابتی

خورنا: مدیر توزیع برق خرمشهر از اصلاح و بهینه سازی 70هزار متر شبکه برق دراین شهرستان با هدف آماده سازی برای تابستان سال آینده خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، ˈحسام ثابتیˈ روز یکشنبه افزود: اصلاح و تغییر اسلاسی 10ها ترانس برق در مناطق مختلف خرمشهر هم از دیگر فعالیت های انجام…