حراست پتروشیمی بندر امام

خورنا: در راستای ارتقای نظم و امنیت، مانور حفاظت و امنیت پایدار در پتروشیمی بندر امام برگزار شد. به گزارش خورنا از ماهشهر، رئیس اداره حراست پتروشیمی بندر امام ظهر امروز در حاشیه برگزاری این رزمایش اظهار داشت: هدف از انجام این مانور ارزیابی آمادگی نیروهای حراستی و برقراری هرچه بهتر امنیت در سطح مجتمع پتروشیمی…