حذف 30 درصد از یارانه بگیران

37
خورنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب حذف 30 درصد از یارانه بگیران از درآمدهای بالای جامعه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد که در صورت تصویب این مصوبه در صحن مجلس باید…