حذف یارانه پر درآمد ها

خورنا: این روزها با داغ شدن بحث حذف دهکهای درآمدی بالا از دریافت یارانه به حدی جدی شده است که حتی اظهار نظر در خصوص تعداد افرادی که باید از دریافت یرانه حذف شوند نیز شروع شده است. با توجه به اختلاف آمار 35 میلیون نفری در این اظهار نظرات، پیشنهاد میکنیم بسیار مواظب باشید تا مبادا شما…