حجم نقل و انتقال بار از این مسیر ریلی

۱۹۷۹۳۰۶_۲۸۹۴۵۵۱۰۷۸۷۶۶۳۸_۱۹۰۹۶۰۶۱۸۷_o

نماینده مردم‌اندیمشک در گفت و گو با خورنا

خورنا: نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث خط دوم راه آهن اندیمشک به اهواز اتفاقی بزرگ در توسعه خطوط ریلی کشوراست‌. صید…