حجت الاسلام ولی اله مهدوی

رئیس اداره ارشاد و تبلیغات اسلامی شهرستان اندیمشک:

خورنا رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اندیمشک گفت:برگزاری کنسرت دستورالعمل های خاص خود را دارد ولی با توجه به مهبا نبودن فضای عمومی فعلا مجوزی برای موسیقی زنده…