حجت الاسلام ملوحی

خورنا: همایش قدردانی حزب اعتدال و توسعه شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی از فعالین انتخابات برگزار شد. به گزارش خورنا از بندر امام خمینی، حزب اعتدال و توسعه شهرستان بندر ماهشهر و بخش بندر امام خمینی (ره) بمناسبت قدردانی و تشکر از  تمامی اقشار مختلف مردم این منطقه در خلق حماسه سیاسی مورد…