حجت الاسلام قبیتی زاده

12
خورنا:در راستاری طرح تکریم ارباب رجوع و صیانت و برای ارتقاءو آگاهی کلیه پرسنل شبکه بهداشت نشست مهدویت در شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک برگزار گردید . دراین نشست حجت الاسلام قبیتی زاده در مورد مهدویت و طرح صیانت و تکریم…