حجت الاسلام ˈعبدالرزاق عفریˈ

خورنا: امام جمعه موقت شوش گفت: زکات به عنوان یکی از فرایض مهم دین اسلام نقش موثری در رشد اقتصادی داشته که ترویج آن گامی مهم در محرومیت زدایی از جامعه است.  حجت الاسلام ˈعبدالرزاق عفریˈ در خطبه های نماز جمعه این هفته شوش افزود: تبلیغ و ترویج فرهنگ زکات از جمله…