حجت‌الاسلام والسملمين قائمی، امام‌جمعه سردشت زيدون+

خورنا: حجت‌الاسلام قائمی عنوان كرد:  پيشرفت روز‌افزون اسلام در بين مردم جهان؛ بيشترين وحشت دنيای استكبار است. امام‌ جمعه سردشت زيدون اسلام را بزرگترين قدرت جهان دانست و بيان كرد: بيشترين وحشت دنيای استكبار از اسلام و پيشرفت روز‌ افزون آن در بين مردم جهان است. حجت‌الاسلام والسملمين قائمی، امام‌جمعه سردشت زيدون  اظهار كرد: تخريب…