حجت‌الاسلام سیدمجید شرفی

خورنا: امام جمعه شادگان گفت: متاسفانه در این شهر به جای قدردانی از مقام کارگران شاهد اخراج و بیکار کردن آنها هستیم. حجت‌الاسلام سیدمجید شرفی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهرستان در آغاز هفته کارگر، اظهار کرد: فداکاری‌‌های دلسوزانه کارگران عامل عزت و کرامت کشور و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر است. وی اضافه کرد: کارگران ارزشمندترین طبقه و سودمندترین…