حبیب آقاجری نماینده مردم ماهشهر

حبیب-آقاجری-نماینده-مردم-ماهشهر-هندیجان-امیدیه-250x146

انتقاد شدید نماینده ماهشهر و امیدیه از جاده مواصلی؛

خورنا: حبیب آقاجری نماینده مردم ماهشهر گفت: ده روز نگذشت که چاله ها در جاده جدید به وجود آمد مسافران نوروزی و مردمی که از…