حاشیه نشینی در خوزستان

خورنا: استاندار خوزستان با اشاره به وجود 720 هزار حاشيه نشين در استان خوزستان افزود: اين حاشيه نشين ها عمدتا در شهرهاي اهواز، اميديه، ماهشهر و دیگر شهرها هستند که در سالهای جنگ تحمیلی مجبور به حاشیه نشینی شده اند و باید به موضوع حاشیه نشینی در استان توجه ویژه شود. سید جعفر حجازي در مراسم…