حادثه -آتش سوزی

خورنا – ساعت ۱۴ امروز (شنبه ۱۸ اردیبهشت) در پی تماس یک خانم به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و درخواست کمک مبنی بر گرفتار شدن خود و کودک ۲ ساله اش در طبقه دوم منزل مسکونی واقع در مقاومت ۹ ، به سرعت ۲ اکیپ اطفاء حریق از ایستگاه شماره ۱ (مرکزی) به محل مورد نظر اعزام و بلافاصله…