حاجتی

خورنا امید حاجتی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری آبادان اظهار کرد: برای برنامه ششم توسعه باید تبادل نظر داشته باشیم تا اطلاعاتمان بیشتر شود. وی افزود: برای سال ۹۵ کارگروه های زیادی تشکیل شده و قرار است در…