جودوی مسجدسلیمان

خورنا: تیم جودوی فرزندان کارکنان نفت و گاز مسجدسلیمان فاتح مسابقات مناطق نفتخیز جنوب شدند . به گزارش خورنا از مسجدسلیمان، این مسابقات با حضور تیم نفت مسجدسلیمان و تیم شرکتهای هفت گانه مستقر در اهواز ( ستاد مناطق نفتخیز جنوب ، کارون ، مارون ، ترابری و پشتیبانی نفت  ، خدمات رفاهی ،…