جوان مغروق رودخانه کارون شوشتر

خورنا: پس از چهار شبانه‌روز تلاش بی‌وقفه امدادگران و گروه‌های امداد و نجات در حاشیه رودخانه شطیط شوشتر ساعتی پیش پیکر این جوان از رودخانه خارج شد. ساعتی پیش گروه‌های امدادی پس از چهار شبانه‌روز گشت‌زنی و بررسی ساحل رودخانه توانستند پیکر بی‌جان جوان اهوازی که برای تفریح و شنا پنج‌شنبه در ساحل رودخانه شطیط غرق شده…