جوان شوشی

خورنا: آب‌تنی در فصل تابستان در رودخانه‌ بار دیگر خانواده‌ای را داغدار کرد. سعیدعبدالخانی جوان شوشی که برای شنا به رودخانه کرخه زده بود به دلیل عدم آشنایی با فن شنا در این رودخانه غرق شد. این جوان 19 ساله که به گفته مسئولان در منطقه ممنوعه رودخانه کرخه در حال شنا کردن بود پس از تلاش چند ساعته نیروهای…