جوان اندیمشکی پای چوبه دار بخشیده شد

12
خورنا – با پیگیری ریش سفیدان بخصوص بسیج جوان اندیمشکی که چهل روز قبل مرتکب قتل شده بود، مورد بخشش قرار گرفت. در نشست صلح و سازش که با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک، مسئولان، بزرگان طوایف…