جوان اندیمشکی پای چوبه دار بخشیده شد

خورنا – با پیگیری ریش سفیدان بخصوص بسیج جوان اندیمشکی که چهل روز قبل مرتکب قتل شده بود، مورد بخشش قرار گرفت. در نشست صلح و سازش که با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اندیمشک، مسئولان، بزرگان طوایف و خانواده مقتول و قاتل در مسجد امام خمینی (ره) اندیمشک بین دو خانواده صلح و سازش صورت گرفت. سرهنگ پاسدار…