جوانان نخبه و برجسته

خورنا: رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: از بین جوانان نخبه و برجسته بیش از یک هزار و 700 متقاضی را در پنج سال گذشته گزینش کرده و به وزارت علوم برای جذب و بورسیه معرفی کرده‌ایم. محمدعلی آخوندعلی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: در مدتی کوتاه ساختار این دانشگاه تغییر یافته و به دانشگاه صنعتی ناحیه شمال خوزستان ارتقا یافته است. وی افزود: در همین راستا طبعا سهم بودجه‌ای افزایش یافته و حداقل 2 تا 8 میلیون تومان برای پروژه‌های در حال مدل شدن، صرف شده است. رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در… در ادامه بخوانید