جواب نامه روحانی

خورنا – جلیل جعفری: حسن آقا! كاش خوزستان را در انتهای فهرست سفرهای خود قرار می‌دادی اما تابستان می‌آمدی؛ در فصلی كه گرد و غبار (يا به قول شما تهرانی‌ها “ريزگرد‌ها”!) جان به لب‌مان می‌كند سلام حسن آقا، به خوزستان خوش آمدی. اما اين كه استان خوزستان را به عنوان نخستين سفر استانی…