جوابیه شدید الحن موسسه نشر آثار امام

37
یکی از مهمترین رویدادهای خبری هفته اخیر، ماجرای کامنت فیس‌بوکی منتسب به سرکار خانم نعیمه اشراقی بود که با برنامه‌ای ظاهرا خودجوش اما سازمان‌یافته، در رسانه‌های داخل و خارج به‌ صورت گسترده بازتاب یافت. اگرچه  محتوای این…