جهاد کشاورزی کارون

خورنا: پرورش و نگهداری گاومیش به واسطه توليدات با ارزش آن، نقش به‌سزايي در اقتصاد معیشتی پرورش‌دهندگان ايفا مي‌كند. اين دام با ويژگي‌هاي منحصر به فردي كه دارد، يعني استفاده از منابع غذايي كم ارزش، قدرت بالاي سازگاري با محيط اطراف و مقاومت در برابر بيماري‌ها و توليدات شير و گوشت در مقايسه با ساير دام‌ها از اهمیت بالایی…