جهاد کشاورزی اندیمشک

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک:

خورنا – محمد جعفر آفرین در گفت‌و‌گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: امسال بیش از ۴۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک به کشت و تولید انواع محصولات اختصاص یافت. وی افزود: این اراضی در بخش شهری و روستایی به کشت و تولید انواع محصولات کشاورزی اختصاص یافت و این تولیدات اندیمشک را به قطب تولیدات این محصولات…