جهاد نصر

خورنا نشست خبری مهندس حسن علاقه بند معاون اجرایی موسسه جهاد نصر و قائم مقام مجری طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایلام در حالی برگزار شد که وی بعضا با سوالاتی روبه رو شد که برای خبرنگاران ابهامات فراوانی را بوجود آورده بود، به خصوص در زمینه انتقال آب و تامین آب، میزان نیروهای بازنشسته و…