جهاد دانشگاهی

خورنا: قدرت‌الله شاکری‌نژاد در حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان خوزستان شد. قدرت‌الله شاکری‌نژاد در حکمی از سوی حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی، به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی واحد خوزستان منصوب شد. پیش از وی، مجتبی مقبل‌الحسین رئیس جهاد دانشگاهی خوزستان بود.