جهادکشاورزی

مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان؛

خورنا|احمدرضارستمی: در دومین جلسه شورای کشاورزی استان خوزستان که روز یکشنبه هفتم خرداد‌ماه در محل سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد، کیخسرو چنگلوایی مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: با وجود میزان خشکسالی شدید و کاهش شدید بارندگی در سال زارعی گذشته در استان که براساس آمار‌های هواشناسی در ۵۰ سال اخیر بیسابقه بوده، خوشبختانه یک میلیون و ۳۴۰…
خورنا: معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی خوزستان گفت: میزان تولید گوشت مرغ در 8 ماهه امسال با افزایش 8.6 درصدی نبست به مدت مشابه سال‌گذشته به 38 هزار و 614 تن رسید. محمد مشکورزاده عنوان‌کرد: از ابتدای سال تاکنون 43 هزار و 210 تن گوشت قرمز در استان تولید شده که در مقایسه با 8 ماهه سال‌گذشته 2.8 درصد افزایش…