جهادکشاورزی خوزستان

خورنا-احمدرضارستمی: در پنجمین نشست کار گروه اشتغال استان سید علی جلالی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خوزستان در مورد رتبه واقعی استان از نظر میانگین ارزش افزوده در هر هکتار بخش زراعت و باغداری گفت: طی جلسه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، ابهاماتی را که در مورد رتبه ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بود،…

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد:

خورنا|احمدرضارستمی: کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان جهاد‌کشاوزی خوزستان در جلسه ای که به منظور تقدیر از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار شد اظهار داشت: در طی سالهای۹۲تا۹۵ مجموع تولیدات کشاورزی اعم از باغی، زراعی، دامی و شیلاتی نزدیک به ۱۵/۵ درصد افزایش داشته است. وی در بخشی دیگر از سخنان خود توفیقات بخش کشاورزی را معلول حمایت‌های بی دریغ دولت از بخش…
خورنا:  ˈکیخسرو چنگلواییˈ، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به عضویت هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی درآمد. هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی دراستان خوزستان متشکل از پنج عضو است که یک نفر به عنوان رییس سازمان جهادکشاورزی و نماینده وزیر جهادکشاورزی در این هیأت مدیره عضویت دارد. ˈمحمد نژادزادهˈ…