جنگ تحمیلی

37
خورنا: جسد 12 کشته عراقی مربوط به جنگ تحمیلی از طریق مرز شلمچه تحویل مقامات عراقی شد. به گزارش خبرگزاری فارس از خرمشهر، جسد 12 کشته عراقی مربوط به جنگ تحمیلی لحظاتی پیش از طریق مرز شلمچه تحویل مقامات عراقی…