جنگل های خوزستان

خورنا: دبير انجمن دوستداران ميراث فرهنگي ايذه گفت: با احداث جاده جديد در روستاي «چهار ده» و تخريب ميراث ملي فاجعه زيست محيطي رخ خواهد داد. فرامرز خوشاب اظهار كرد: قرار است يك جاده در روستاي «چهار ده« احداث شود. اين جاده از كنار بناي تاريخي «قلعه مدرسه» رد مي‌شود و وارد منطقه تحت حفاظت محيط‌ زيست و منابع طبيعي…