جنگل‌ها و مراتع بخش الوار

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک:

خورنا – رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک گفت: پس از برسی های به عمل آمده سه نفر از عوامل آتش سوزی جنگل های بخش الوار گرمسیری از توابع اندیمشک شناسایی شدند. جهانشیر سراج الدین میرقائد در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: با آتش سوزی جنگل های اندیمشک از ابتدای هفته گذشته بخش وسیعی از پوشش گیاهی…