جنوب و جنوب غرب خوزستان

خورنا: با تقویت زبانه ارتفاع جنب حاره‌ای شرجی جنوب و جنوب غرب خوزستان را فراگرفت. در حالی که در روزهای گذشته شاهد آب‌وهوایی با ثبات و البته تا حدودی گرم در آسمان استان خوزستان بودیم از اواخر روز گذشته و به‌ویژه اوایل امروز بار دیگر شرجی خوزستان را فرا گرفت. رطوبت هوا که در ساعاتی با افزایش دما نیز همراه شده…