جنس چین

خورنا/ در ۶ ماهه نخست امسال از ورود ۳۵ محموله غیراستاندارد به ارزش یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۹۵ دلار به‌علت عدم ‌انطباق با استانداردهای ملی مربوطه جلوگیری شده که اکثر کالا‌ها ساخت کشور چین و مبدأ حمل…