جمع معترضین به پخش سریال “سرزمین کهن”

خورنا: استاندار خوزستان پیش از ظهر امروز با حضور در جمع معترضین به پخش سریال “سرزمین کهن” در مقابل صدا و سیمای مرکز خوزستان، گفت: قوم بختیاری یکی از اقوام سرافراز و غیور کشورمان است و در طول تاریخ دلبری و شایستگی زنان و مردان آن همواره نمایان بوده است. به گزارش خورنا دکتر عبدالحسن مقتدایی معترضان را…