جمع آوری قلیان

خورنا – فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با تاکید بر لزوم هم افزایی و همکاری دستگاه های تامین کننده امنیت، گفت:تامین امنیت پایدار، وظیفه دستگاه های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی است و نیروی انتظامی تنها، حافظ امنیت است نه تامین کننده آن. سرهنگ سیدمحسن تقی زاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های آبادان با تجلیل از…