جمع آوری زباله و اغذیه فروشی ها

خورنا: معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: متاسفانه شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان هیچ نظارتی بر عملکرد تانکرهای حمل فرآورده های نفتی ندارد. به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری پیش از ظهر امروز در ششمین جلسه شورای بهداشت شهرستان آبادان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان افزود: تانکرهایی که مبادرت به حمل فرآورده های نفتی می…