جمع آوری امضا برای تحقیق و تفحص از سازمان تبلیغات اسلامی

12
خورنا : نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، از جمع آوری امضا برای تحقیق و تفحص از سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد. عیسی دارایی در این خصوص گفت: شکل گیری…