جمعی از بختیاریهای خوزستان

خورنا: جمعی از بختیاریهای خوزستان امروز دوشنبه درحاشیه نمایشگاه صنایع دستی استانهای کشور دراهواز طورمار اعتراض آمیزی نسبت به پخش سریال سرزمین کهن ازشبکه سوم سیما امضا کردند. گزارش خبرنگارایرنا حاکی است با در دست داشتن پلاکاردهاو دست نوشته هایی نسبت به آنچه ˈتحریف تاریخ واهانت به قوم بختیاری و زیر سوال بردن روحیه آزادگی ومیهن پرستی…