جمعیت حامیان حفظ محیط زیست

خورنا: طرح آموزشی محیط یار با همکاری اداره آموزش و پرورش و جمعیت حامیان حفظ محیط زیست در مدارس شهری و روستایی شهرستان امیدیه آغاز شد. به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ،در دور اول این طرح دو هزار انش آموز مقطع ابتدایی با مفاهیم پایه زیست محیطی و…