جمعیت حامیان حفظ محیط زیست

37
خورنا: طرح آموزشی محیط یار با همکاری اداره آموزش و پرورش و جمعیت حامیان حفظ محیط زیست در مدارس شهری و روستایی شهرستان امیدیه آغاز شد. به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت…