جمعه بازار کتاب اهواز

خورنا _ حرف شما: بعد از خواندن خبر مسرت بخش راه اندازي جمعه بازار كتاب در یکی از پایگاه های خبری استان كه از حضرتعالي نقل قول شده بود بعنوان شهروندي حقير و فرهنگ دوست بر خود لازم ديدم از صميم قلب مراتب تقدير و تشكر خود را از انجام اين مهم بعمل آورده و دعا مي نمايم انشا…