جلیلی نماینده مجلس

خورنا: دکتر جلیلی تاکنون رسانه ای ترین نماینده ی استان خوزستان لقب گرفته است و این مهم یک غنیمت برای هفتکل محسوب می شود. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل نیوز، نماینده مردم هفتکل در مجلس شورای اسلامی در طول مدتی که به مجلس راه یافت یکی از فعال ترین و پرتحرک ترین نماینده ها…