جلیلی نماینده احمدی نژاد

خورنا: نماینده مردم شهرستان دزفول درمجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی مشاغل مزاحم با راه اندازی مجتمع 30 هکتاری زمین در خارج از محدوده شهری توسط دفترنمایندگی مجلس به صورت جدی در حال پیگیری است. به گزارش خورنا، مهندس”عباس پاپی زاده”درجلسه طرح ساماندهی مشاغل مزاحم که با حضورمسئوولان ادرات مربوطه درمحل دفترنماینده مردم دزفول…
خورنا: داوود احمدی‌نژاد گفت: آقای جلیلی همان راه احمدی نژاد را می رود و همگی باید مراقب باشند. به گزارش مهر، برادر رئیس جمهور اظهار داشت: بنده به نفع وحدت نیروهای انقلاب از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری انصراف دادم و این اقدام من به نفع کسی نبوده است. وی افزود: در متن انصرافم که خطاب به شورای نگهبان…