جلوگیری از عدم انتقال آب کارون

37
خورنا: مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان با تاکید بر این‌که در جلسات داخلی وزارت نیرو خطرات انتقال آب کارون را گوشزد کرده‌ایم گفت:‌ اگر انتقال آب برای مصارف غیر از شرب باشد اصلا جایز نیست. علیرضا…