جلوگیری از عدم انتقال آب کارون

خورنا: مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان با تاکید بر این‌که در جلسات داخلی وزارت نیرو خطرات انتقال آب کارون را گوشزد کرده‌ایم گفت:‌ اگر انتقال آب برای مصارف غیر از شرب باشد اصلا جایز نیست. علیرضا رضایی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که پیش از این مقداری آب از کارون از طریق تونل‌های کوهرنگ…