جلوگیری از رشد ویروس ایدز در ایران

خورنا: پژوهشگران پارک فناوری پردیس با تولید و تجاری سازی داروی آیمود برای بیماران مبتلا به ایدز در حال حاضر تحقیقاتی را در دستور کار قرار دادند تا روشی برای جلوگیری از رشد ویروس ایدز ارائه دهند و امیدوارند با این روش در آستانه درمان این بیماری قرار گیرند. ایدز یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی نوعی…