جلوگیری از رشد ویروس ایدز در ایران

37
خورنا: پژوهشگران پارک فناوری پردیس با تولید و تجاری سازی داروی آیمود برای بیماران مبتلا به ایدز در حال حاضر تحقیقاتی را در دستور کار قرار دادند تا روشی برای جلوگیری از رشد ویروس ایدز ارائه دهند…