جلسه هماهنگی کنگره شهدای اندیمشک

12
خورنا : جلسه هماهنگی کنگره بزرگ شهدای اندیمشک در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص کنگره بزرگ شهدای اندیمشک با حضور ادارات مختلف شهرستان بحث و تصمیماتی اتخاذ گردید. معاون فرماندار اندیمشک گفت: در این جلسه شورای…