جلسه هماهنگی کنگره شهدای اندیمشک

خورنا : جلسه هماهنگی کنگره بزرگ شهدای اندیمشک در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص کنگره بزرگ شهدای اندیمشک با حضور ادارات مختلف شهرستان بحث و تصمیماتی اتخاذ گردید. معاون فرماندار اندیمشک گفت: در این جلسه شورای اسلامی شهر اندیمشک،شهرداری،آموزش و پرورش،ناحیه مقاومت بسیج و تعدادی از ادارات حضور داشتند. امیر حمزه بزرگی افزود:در این راستا برای هماهنگی…