جلسه شورای سلامت شهرستان اندیمشک

پاک سازی فاضلاب شهری به عهده شهرداری نیست

خورنا – محمد رضا پاپی در جلسه شورای سلامت شهرستان اندیمشک با بیان اینکه شهرداری اندیمشک که باید عامل سلامت باشد خودش ورشکسته است در ذیل به صورت تیتر وار نکاتی را که جناب شهردار در جلسه شورای سلامت بیان کردند را به اطلاع خوانندگان می رسانیم *من از ۲۱ نفر پرسنل شهرداری تست مواد مخدر گرفتم که ۱۶ نفر از…