جلسه شورای آموزش و پرورش با موضوع پروژه مهر ۹۳ شهرستان اندیمشک