جلسه توجیهی کمیته های اجرایی چهل و سومین دوره جشنواره فیلم بین المللی رشد