جلسه تدوین برنامه راهبردی توسعه اقتصادی اندیمشک

 خورنا : جلسه تدوین جلسه راهبردی توسعه اقتصادی شهرستان اندیمشک با حضور کارشناس استانداری برگزار شد.معاون فرماندار اندیمشک در این جلسه گفت:توسعه اقتصادی به توسعه در تمام ابعاد جامعه منجر می شود و برنامه ریزی در این حوزه منتج به نتایج ارزشمند می…