جلسه انجمن کتابخانه های اندیمشک برگزار شد

خورنا : نشست بررسی مسائل و مشکلات انجمن کتابخانه های شهرستان اندیمشک با حضور مسئولین فرمانداری و نهاد عمومی کتایخانه های شهرداری درفرمانداری اندیمشک برگزار شد. در این نشست امیر حمزه بزرگی معاون…